DiXi Svište HD - 2021 dezinfekčný gél na ruky 100 ml

€3,69
Momentálne nedostupné

Antibakteriálny dezinfekčný gél na ruky  je vhodným spoločníkom pre deti v škole. Účinne dezinfikuje pokožku rúk a chráni najmenších pred baktériami a vírusmi.  Šetrná receptúra je špeciálne vytvorená pre deti, obsahuje hydratačnú prísadu a vitamíny. Vďaka tomu nelepí a nevysušuje detské rúčky.

Preukázaný účinok proti baktériám Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa a kvasinkám Candida albicans

Detailné informácie

Podrobný popis

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

UPOZORNENIE

  

Nebezpečenstvo. Veľmi horľavá kvapalina a pary. Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite! Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade. Chráňte pred slnečným žiarením.

PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: Prestaňte gél používať. Ak podráždenie pokožky pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi/regionálnymi predpismi.

Zloženie: Ethyl Alcohol 70 g v 100 g

Objem: 100 ml

Dodatočné parametre

Kategória: Deti
Hmotnosť: 0.1 kg

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole:

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: