DiXi HD - 2020 Dezinfekčný roztok na ruky 150 ml

€3,99
Skladom

Účinná dezinfekcia vždy poruke. Vhodný je do školy, na cestovanie či po každom použití toalety. Môžete ho použiť aj na dezinfekciu malých plôch ako mobil, kľučky, tablety… Preukázaný účinok proti baktériám Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa. Dixi HD-2020 dezinfekčný roztok na ruky je registrovaný biocídny výrobok, registrovaný  Centrom pre chemické látky a prípravky a účinnosť dezinfekčného prostriedku je overená.  Bezoplachová dezinfekcia vám zabezpečí čistotu a ochranu, nech ste kdekoľvek. Pri používaní dezinfekcie odporúčame ošetrovať pokožku rúk aj výživným krémom na ruky.

Detailné informácie

Podrobný popis

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

UPOZORNENIE

  

Nebezpečenstvo. Veľmi horľavá kvapalina a pary. Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite! Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade. Chráňte pred slnečným žiarením.

PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: Prestaňte gél používať. Ak podráždenie pokožky pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi/regionálnymi predpismi.

Zloženie: Ethyl Alcohol, Aqua, Glycerin.

 

Objem: 150 ml

Dodatočné parametre

Kategória: Telo
Hmotnosť: 0.15 kg

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole:

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: